Dendronotus yrjargul er en storvokst og langstrakt art med tydelig gul farge ytterst på de forgrenede gjellene langs ryggen. Ryggen har tydelige gule flekker og to brune langsgående striper. Arten lever på dypere vann fra 25 meter og nedover.

Kjennetegn

Dendronotus yrjargul er en langstrakt art som kan bli opptil 95 mm lang. Kroppen er smal og noe bredere i framenden ved hodet. Over munnen har den et munnslør med 5–6 forgrenede utvekster. Rinoforene sitter i en lang rinoforslire som har 5 forgrenede utvekster på kanten. Rinoforene er lamellate med 18–30 lameller. Kroppen har opptil 7–8 par gjeller langs kanten på hver side. Gjellene har relativt kort stilk, de er forgrenet og disse forgreningene er igjen forgrenet med lange spisser.

Kroppen er delvis gjennomskinnelig hvit til gråhvit, med to karakteristiske brune til brunoransje striper som går fra hodet til halen. De ytterste delene av gjellene har skarp gylden gul eller gulaktig pigmentering. Kanten på foten har en tynn brun eller brunoransje stripe. Over ryggen og nederst på gjellene er det et varierende antall runde gule flekker, av varierende størrelse.

Arten kan identifiseres ved hjelp av den gule pigmenteringen og de tydelige brune eller brunoransje stripene som går langs hele ryggen. 

Utbredelse

Arten er nylig beskrevet som ny for vitenskapen, fra Ørland utenfor Trondheimsfjorden. Det er senere gjort flere funn i og utenfor Trondheimsfjorden. I tillegg er den funnet i Barentshavet, og i Karahavet og Kvitsjøen i Russland.

Levesett

Arten lever på dypere vann fra ca. 25 m og nedover. Den spiser hydrozoer, og er funnet på hydrozoen Abietinaria fusca, men er også observert på andre ikke identifiserte hydrozoer. Den er funnet på strømrike lokaliteter, som stemmer overens med byttedyrets levested. 

Dendronotus yrjargul ser ut til å ha ettårig livssyklus med reproduksjon og egglegging i mars. Den hvite eggstrengen legges i en klase på hydrozoene arten spiser på. Etter eggleggingen forsvinner de voksne indvidene. Små individer dukker opp igjen utover sommeren, i takt med veksten til hydrozoen Abietinaria fusca.

Forvekslingsarter

Dendronotus yrjargul er mest lik Dendronotus arcticus gartensis og kan forveksles med denne. Vi kan skille yrjargul fra gartensis på ytre pigmentering ved at yrjargul har to tydelige brune parallelle linjer på ryggen fra hodet til halen, og kanten på foten har tydelige brune linjer. Hos gartensis er det brunlige eller fiolette markeringer eller flekker på ryggen, og den mangler brune linjer langs kanten på foten. Videre er det forskjeller på rinoforene, ved at gartensis har opptil 13 lameller på rinoforene, mens yrjargul har opptil 30 lameller.

Etymologi

Slektsnavnet Dendronotus har opphav i gresk, der dendros betyr trær og notus betyr rygg. Det viser til de treaktige forgrenede gjellene på ryggen.

Artsnavnet yrjargul er gitt fra det gamle navnet på Ørland (Yrjar) der arten opprinnelig ble funnet, og gul som viser til de skarpe gule fargene på dyret.

Kommentarer

Dendronotus yrjargul ble beskrevet som ny for vitenskapen i 2020. Det er forventet at kunnskapen om utbredelse og artens biologi blir bedre etter hvert som det gjøres flere funn.

YouTube video: Film av Dendronotus yrjargul

Slik ser Dendronotus yrjargul ut i levende live. 

Kilder

Bakken T (2020). Den gyldne nakensneglen fra Ørland, en ny og ukjent art. https://www.ntnu.no/blogger/nakensnegler/2020/09/02/den-gyldne-nakensneglen-fra-orland-en-ny-og-ukjent-art/ Hentet 24. april 2023.

Korshunova T, Bakken T, Grøtan VV, Johnson KB, Lundin K og Martynov A (2020). A synoptic review of the family Dendronotidae (Mollusca: Nudibranchia): a multilevel organismal diversity approach. Contributions to Zoology 90: 93–153. doi.org/10.1163/18759866-BJA10014

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Dendronotus yrjargul Korshunova, Bakken, Grøtan, Johnson, Lundin & Martynov, 2020. www.artsdatabanken.no/Pages/326006. Nedlastet <dag/måned/år>