Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Bohuslania Korshunova, Lundin, Malmberg, Picton & Martynov, 2018. www.artsdatabanken.no/Pages/334971. Nedlastet <dag/måned/år>.