Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Geitodoris Bergh, 1891. https://www.artsdatabanken.no/Pages/303964. Nedlastet <dag/måned/år>.