Dendronotus robustus har en bred kropp som er rødbrun til brunlig i farge. Den har en nordlig utbredelse og er kjent fra grunt vann ved Svalbard og i Barentshavet.

Kjennetegn

Dendronotus robustus har en bred kropp som kan bli opptil 50 mm lang. Over munnen har den et munnslør med 10–15 lange og spisse forgrenede utvekster. Rinoforene sitter i en lang rinoforslire som har 4–5 lange forgrenede utvekster på kanten. Rinoforene er lamellate med 7–14 lameller. Kroppen har 6 par gjeller langs kanten på hver side. Gjellene har kort stilk, de er forgrenet og noen av disse grenene er igjen forgrenet med tynne spisser.

Kroppen er rødlig og rødbrun til gråaktig i farge, med spredte hvite flekker.

Utbredelse

Arten er kjent fra kalde farvann nordøst i USA og Canada. Ut over det ser det ut til at arten har en begrenset utbredelse i russiske områder øst i Barentshavet. Etter at arten er revidert er sannsynligvis utbredelsen i Norge ved Svalbard og Jan Mayen.

Levesett

Arten lever på bløtbunn på grunt vann. Den har sannsynligvis en begrenset dybdeutbredelse ned til ca. 20 m dyp. Den er oppgitt å være altetende på dyr som lever på og i sedimentet.

Forvekslingsarter

Dendronotus robustus har bred fot i likhet med D. velifer. De andre artene i slekta har smal fot. Da det nylig er gjort en revisjon av de to artene, må videre studier av levende individer vise hvor stabile karaktertrekkene er for å skille artene. Hos D. robustus er utvekstene på munnsløret lange og spisse, mens de hos D. velifer er korte og brede. Økologisk skiller artene seg ved at D. robustus finnes på grunt vann ned til 20 meters dyp, mens D. velifer ikke har vært funnet grunnere enn 40 meters dyp.

Etymologi

Slektsnavnet Dendronotus har opphav i gresk, der dendros betyr trær og notus betyr rygg. Det viser til de treaktige forgrenede gjellene på ryggen.

Artsnavnet robustus kommer fra latin og betyr sterk og kraftig, noe som viser til den brede foten og kraftige kroppsformen.

Kommentarer

Arten er nylig revidert, der det ble gjort rede for at D. velifer og D. robustus er to adskilte arter. Tidligere ble D. velifer oppfattet som synonym til D. robustus. Rapportene fra norskekysten i den eldre litteraturen er mest sannsynlig D. velifer, men dette må undersøkes ved å se på individene. Etter revisjonen er det grunn til å tro at kunnskap om artenes utbredelse og biologi endres i tråd med nye funn.

Kilder

Korshunova T, Bakken T, Grøtan VV, Johnson KB, Lundin K og Martynov A (2020). A synoptic review of the family Dendronotidae (Mollusca: Nudibranchia): a multilevel organismal diversity approach. Contributions to Zoology 90: 93–153. doi.org/10.1163/18759866-BJA10014

Lundin K, Korshunova T, Malmberg K og Martynov A (2017). Intersection of historical museum collections and modern systematics: a relict population of the Arctic nudibranch Dendronotus velifer G.O. Sars, 1878 in a Swedish fjord. Contributions to Zoology 86: 303–318. https://doi.org/10.1163/18759866-08604004

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Dendronotus robustus A.E. Verrill, 1870. www.artsdatabanken.no/Pages/326004. Nedlastet <dag/måned/år>