Bløtdyr: Dendronotus frondosus.

Dendronotus frondosus er en art med smal kropp, og med stor variasjon i fargemønstre. Det gjør at den er vanskelig å skille fra nærstående arter. Den vanligvis brunspraglete arten lever på grunt vann i fjæra og ned i tareskogen.

Dendronotus frondosus (Ascanius, 1774)
Creative Commons Attribution | Torkild Bakken | Jussi Evertsen | NTNU Vitenskapsmuseet | Christian Skauge
Kart. Utbredelse i Norge.