Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Proctonotus Alder & Hancock, 1844. https://www.artsdatabanken.no/Pages/313438. Nedlastet <dag/måned/år>