Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Xenocratena Odhner, 1940. www.artsdatabanken.no/Pages/329226. Nedlastet <dag/måned/år>