Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Idaliadoris Furfaro & Trainito, 2022. www.artsdatabanken.no/Pages/338556. Nedlastet <dag/måned/år>.