Snølundmose er en av få virkelig fjellspesialister i denne slekta. Den vokser i fuktige og våte habitater, gjerne snøleier eller bekkekanter og strender. De skålformete, tiltrykte bladene er typiske for arten.

Kjennetegn

Snølundmose vokser i grønne eller gulgrønne til brungrønne matter. Skuddene er ofte 3–4 cm lange med uregelmessig eller svakt fjærlikende forgreining. Greinene er ikke flattrykte og svakt bøyd i tørr tilstand. Stengelbladene er løst tiltrykt til stengelen. Bladene er skålforma, ovalt triangulære og smalner plutselig til en nokså kort spiss i øvre del. Bladnerven er lang og enkel og når vanligvis 40–70 % opp i bladet. Bladkanten på stengelbladene er som oftest fintannet og greinbladene er tydelig tannete. Cellene er 5–12 x 25–75 µm. Hjørnecellegruppene er triangulære og når ikke inn til bladnerven. Hjørnecellene er kvadratiske eller kort rektangulære. Kapselskaftet er knudrete.

Økologi

Snølundmose vokser i fuktige og våte miljøer. I Norge forekommer den vanlig i snøleier og langs fjellbekker, ofte nokså høyt til fjells.

Utbredelse

Arten er kjent i fjellkjeden helt fra Agder og nord til Finnmark.

Forvekslingsarter

Snølundmose kan ligne den sjeldnere Sciuro-hypnum dovrense som også har skålforma blad. Sistnevnte art er imidlertid mindre, har lengre bladnerve og en kortere bladspiss.