Denne slekta inneholder kun én art, havmose Conardia compacta. Denne arten står nær enkelte arter i krypmoseslekta Amblystegium, men havmose har tydelige tenner i bladkanten i nedre del av bladet.