Klokkemosefamilien er delt i tre slekter; Bryobartramia Sainsbury, tungemoser Bryobrittonia Hedw. og klokkemoser Encalypta Hedw. Slekta Bryobartramia inkluderer to arter som kun er funnet i Australia og Sør-Afrika.

De to øvrige slektene, Bryobrittonia og Encalypta, er begge påvist på norsk territorium. Slekta Bryobrittonia inneholder kun én art, tungemose B. longipes, og er i vårt område kun påvist på Svalbard. Slekta Encalypta er vidt utbredt i store deler av verden og omfatter om lag 35 arter. Hele 14 av disse er påvist i Norge i tillegg til to taksa på underarts- og varietetsnivå.