Planter middels store, vokser gjerne som puter, epifyttisk eller på stein. Stengel uten sentralstreng. Bladceller vanligvis papilløse. Kalyptra furet og ofte med hår. Sporehus opprett, peristom dobbelt