Gull-lundmose vokser vanligvis i kalkrike åpne habitat. Den lange hårfine bladspissen er et godt feltkjennetegn på en art som ellers kan være litt vanskelig å gjenkjenne i felt.

Kjennetegn

Gull-lundmose vokser i gulgrønne eller hvitgrønne matter. Skuddene er 4–10 cm lange og sparsomt og uregelmessig forgreinet. Stengelbladene er skrått utstående eller tiltrykte, svakt skålformet, rake eller svakt bøyde. Bladene er smalt triangulære eggrunde, rake til noe bøyde, og smalner i fra rett ovenfor basis av bladet gradvis av mot tydelig og smal, lang, nærmest hårliknende spiss i øvre deler. Bladene har godt utviklede lengdefolder. Bladnerven er lang og enkel og når vanligvis 40–70 % opp i bladet. Bladkanten er for det meste uten tenner eller med utydelige og små tenner nærmest bladspissen. Bladcellene er 6–10 x 40–130 µm. Hjørnecellegruppene har oval form og løper ikke opp langs bladkanten. De består av oppblåste, kvadratiske og rektangulære celler. Kapselskaftet har glatt overflate.

Økologi

Arten vokser på kalkrik jord og kalkrike blokker og bergvegger, mest i nokså åpent lende, men også i skogmiljøer.

Utbredelse

Arten er utbredt og vanlig i store deler av landet, men trolig litt mindre lengst nord i landet.

Forvekslingsarter

Gull-lundmose kan forveksles med lilundmose, men gull-lundmose har en hårfin spiss på bladene.