Krypmoldmose voksert i lysegrønne til gulgrønne tette matter, ofte med betydelig innslag av brunt i tuene.

Krypmoldmose er eneste art i denne slekta globalt. Den vokser i tette matter med rikt forgreinete skudd. Arten er vidt utbredt i kalkrike miljøer i store deler av landet og er også påvist høyt opp i fjellet, her ofte i en svært kompakt form.

Kjennetegn

Krypmoldmose vokser som oftest i lyst grønne til gulgrønne tuer eller små matter, ofte med betydelig innslag av brunt i tuene. Tuene framstår ofte som ganske tette, særlig i fjellet. Skuddene er langt mer trinne og butte enn hos de fleste andre lund- og moldmoser. Stengelbladene er smalt triangulære og jevnt avsmalnende til en tydelig spiss. Grenbladene er tydelig mindre og har en helt annen form enn stengelbladene. Grenbladene er ovale, oftest med en butt bladspiss og med mer tydelig tannet bladkant enn stengelbladene. Bladnerven er enkel og tydelig og når om lag ¾ opp i bladet på stengelbladene, noe lengre på greinbladene. Særlig stengelbladene har tydelige grupper med avvikende hjørneceller. Arten er særbu. Sporofytter finnes ofte, men bestander uten er like vanlig.

Økologi

Arten vokser på jord, blokker, bergvegger og trevirke i nokså kalkrike miljøer. Den finnes både i skog og i åpne naturtyper.

Utbredelse

Arten er utbredt og vanlig i store deler av landet. Den vokser fra lavlandet og høyt opp i fjellet.

Forvekslingsarter

Krypmoldmose kan knapt forveksles med andre arter, kombinasjonen triangulære stengelblad og butte greinblad er meget karakteristisk.