Oremoldmose er en svært vanlig art på blottlagt, fuktig og næringsrik jord i halvåpne til skyggefulle miljøer i den sørlige delen av landet.

Kjennetegn

Oremoldmose vokser i glisne, lyse- til mørkegrønne bestander. Størrelsen varierer mye, men skuddene er ofte 4–8 cm lange med uregelmessig forgreining. Greinene er noe flattrykte, noe som skyldes at bladene sitter i to rader. Hovedstenglene er ikke flattrykte, her sitter bladene tydelig utsperret. Bladene er bredt eggrunde eller kort ovalt triangulære og smalner raskt inn til en kort spiss i øvre del. Bladnerven er lang og enkel og når minst 2/3 opp i bladet. Nerven ender vanligvis i en tagg som stikker ut på ryggsiden av bladet. Bladkanten er som oftest tydelig og kraftig tannet. Bladcellene målt midt i bladet er 5–9 x 29–85 µm. Arten er særbu og mangler som oftest sporofytter.

Økologi

Oremoldmose vokser på blottlagt jord i fuktige og næringsrike habitater. Åkerkanter, flommarksskoger, løvskoger og brakkmark er vanlige voksesteder.  

Utbredelse

Arten er utbredt i sørlige deler av landet og finnes vanlig nord til Trondheimsfjorden. Den er en utpreget lavlandsart.

Forvekslingsarter

Den nærstående O. speciosum er nokså nylig påvist i Norge. Den er, i motsetning til oremoldmose, sambu og har ofte sporofytter. Individet fra den norske lokaliteten er også kraftigere og mørkere grønn enn slik man vanligvis finner oremoldmose.