Husmosefamilien består av 15 slekter, hvorav 6 forekommer i Norge; Ctenidium, Hylocomiastrum, Hylocomium, Loeskeobryum, Pleurozium og Rhytidiadelphus.

Husmosefamilien består av storvokste pleurokarpe arter. Forgreining varierer fra regelmessig pargreina, dobbelt pargreina til uregelmessig forgreina. Mange arter har parafyllier. Bladene har gjerne tenner i kanten og en tydelig dobbel nerve. Bladceller avlange, hjørneceller er ofte utydelig differensiert.

Dette er store iøynefallende pleurokarpe moser som alle har skudd med mer eller mindre tydelige avsatte årssegmenter, der neste års segment vokser ut fra foregående års segment. Stenglene har rikelig med forgreinede parafyllier, noe som kan gi inntrykk av en noe oppsvulmet stengel. Artene er i hovedsak knyttet til fattige til middelsrike vegetasjonstyper i skog og fjellhei.