Dette er en næringskrevende og varmekjær art som vokser i ulike skogmiljø i lavlandet i Sør-Norge. Den er nokså lett å kjenne igjen på de trinne, kraftige skuddene som ofte har lysere farge på spissene enn innenfor.

Kjennetegn

Hasselmoldmose vokser i grønne eller gulgrønne matter som kan bli over 10 cm tykke. Skuddspissene er ofte noe lysere grønne enn skuddet for øvrig. Dette er en kraftig art med tykke, trinne skudd. Årsskuddene er uregelmessig fjærgreinet, mens forgreiningen lenger ned på skuddene er mer sparsom. Bladene er korte og noe ovalt triangulære og bare litt lenger enn brede og med svake lengdefolder. Bladkanten er tydelig tannet. Sporofytter finnes av og til og stilken er glatt (uten papiller).

Økologi

Hasselmoldmose er en varmekjær art knyttet til rik og litt frisk skogmark der den gjerne vokser på jord, røtter eller blokker. 

Utbredelse

Arten er vanlig i lavlandet på Østlandet og rundt Trondheimsfjorden. Ellers finnes arten spredt på Vestlandet nord for Sognefjorden.

Forvekslingsarter

Hasselmoldmose kan ligne den andre arten i slekta, kystmoldmose E. striatum. Sistnevnte har imidlertid lengre blad med smalere spiss.