Det er kjent tre arter i denne slekta globalt, men bare én av disse, kystmose Loeskeobryum brevirostre finnes i Norge. Artene i denne slekta er ofte kraftige og har stengler med sentralstreng. De har rikelig med parafyllier, som er små grønne utvekster på stengelen. Stengelblad og greinblad er ofte forskjellige.