Strølundmose er en nokså anonym art som vokser på humusrik jord i fuktige skogsmiljøer. Den kan ligne andre arter i slekta og krever litt arbeid før man lærer den godt å kjenne.

Kjennetegn

Strølundmose vokser i grønne eller gulgrønne bestander. Skuddene er ofte 2–4 cm lange med varierende forgreining. Greinene er flattrykte i fuktig tilstand og rette eller svakt bøyd i tørr tilstand. Stengelbladene er utsperret fra stengelen, svakt skålformet og ofte litt bøyd i øvre del. Bladene er triangulære og smalner gradvis inn til en nokså kort, men smal spiss i øvre del. Bladnerven er lang og enkel og når vanligvis nesten ut til bladspissen. Bladkanten på stengelbladene er fintannet, mens greinbladene er tydelig tannete. Cellene er 5–12 x 35–80 µm. Hjørnecellegruppene er eggrunde og når ikke inn til bladnerven. Hjørnecellene er kvadratiske eller kort rektangulære. Kapselskaftet er tydelig knudrete.

Økologi

Strølundmose vokser på humusholdig jord, strø, og trevirke i fuktige skogsmiljøer.

Utbredelse

Arten er utbredt i store deler av landet, og vokser fra lavlandet og opp i fjellbjørkeskogen.

Forvekslingsarter

Strølundmose kan forveksles med flere andre arter i slekta, og skilles fra disse på en kombinasjon av karakterer som fremkommer av nøkkel for slekta.