Planter vokser på sure bergarter, de fleste sambu. Hette (kalyptra) liten, sporehus sprekker opp i fire fliker som er sammenvokst i toppen. Stengel uten sentralstreng. Stilk (seta) mangler og sporehuset sitter på en falsk stilk (pesudopodetium). Spalteåpninger (stomata) mangler.