Slekta omfatter to arter globalt og begge finnes i Skandinavia. Alvemose Hamatocaulis vernicosus er påvist i Norge, mens den andre arten H. lapponicus er påvist i Sverige, men foreløpig ikke her i landet. Slekta kjennetegnes av den bøyde skuddspissen som minner om håndtaket på en spaserstokk.