Det er kjent om lag 25 arter i denne slekta globalt, men bare én av disse, seljemose Leskea polycarpa finnes i Europa og Norge. Dette er arter med eggrunde blad og korte og som oftest papilløse celler.