Husmoseslekta har navnet sitt fra dens bruk som tetningsmateriale mellom stokkene når man laftet hus.

Dette er store iøynefallende pleurokarpe moser som har skudd med mer eller mindre tydelige avsatte årssegmenter, der neste års segment vokser ut fra foregående års segment. Stenglene har rikelig med forgreinede parafyllier, noe som kan gi inntrykk av en noe oppsvulmet stengel. Artene er i hovedsak knyttet til fattige til middelsrike vegetasjonstyper i skog og fjellhei.

Anvendt litteratur

Atherton IDM, Bosanquet SDS og Lawley M (2010). Mosses and liverworts of Britain and Ireland: a field guide. Plymouth: British Bryological Society.

Hedenäs L, Reisborg C og Hallingbäck T (2014). Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor: Skirmossor-baronmossor. Bryophyta: Hookeria-Anomodon. Uppsala: ArtDatabanken, SLU, Uppsala.