Dette er en nokså sjelden art som finnes spredt nord til Nordland. Den har eggrunde, skålformete blader og vokser på murer, blokker eller bergknauser i ulike halvåpne til åpne miljøer.

Kjennetegn

Gullskeimose vokser i grønne eller gulgrønne matter. Skuddene er opp til 3 cm lange og uregelmessig til svakt fjærliknende forgreinet. Bladene er eggrunde og sterkt skålforma med en tydelig innsnevring ned mot bladfestet. Bladspissen er svært kort og ofte nesten helt avrundet. Bladnerven er middels kraftig og slutter litt ovenfor midten av bladet. Bladcellene er 7–8 µm og om lag 10–12 ganger så lange som brede. Sporofytter forekommer vanlig. Kapsellokket har en lang spiss.

Økologi

Gullskeimose vokser på murer eller baserike blokker og klipper i lyse, men vanligvis litt fuktige miljøer.

Utbredelse

Arten finnes spredt i store deler av Norge nord til Nordland, men ser ut til å være knyttet til kyststrøk.

Forvekslingsarter

Gullskeimose kan ligne kalkskeimose, men den er noe mindre og har kraftigere skålforma blad og mer tydelige tenner i bladkanten.