Gullveikmose er en nokså sjelden art som ofte vokser på bergknauser i edelløvskogsmiljøer. Den er vanligst i områder med rik berggrunn og kan kjennes igjen på sin noe gylne farge.

Kjennetegn

Gullveikmosene vokser i tette eller løse, gyllengule til grønne matter eller som enkeltskudd innimellom andre moser. Skuddene er 4–-6 cm lange. De har ofte en krypene voksemåte der sideskudd vokser opp fra en krypende hovedstengel. Forgreiningen kan være tett, men uregelmessig. Bladene er skålformet og eggrunde. Bladene smalner raskt mot spissen av bladet og ender i en smal, kort og tydelig spiss. Bladnerven er enkel og når omtrent ¾ opp i bladet. Arten har triangulære grupper av små og tykkveggete hjørneceller og er utydelig avgrenset fra øvrige celler. Sporofytter forekommer sjelden. 

Økologi

Gullveikmose vokser på vekselfuktige berg i rike skoger.

Utbredelse

Arten er utbredt i sørlige deler av landet. Den virker å være nokså sterkt bundet til lavlandet i kystnære strøk.

Forvekslingsarter

Arten kan eventuelt forveksles med bekkelundmose, men den smale bladspissen skiller gullveikmose fra denne.