Vingespenn

Hann 24-28 mm., hunn 20-22 mm.

Totalutbredelse

Langs kysten av Polhavet fra Ural og Novaya Zemlya til Alaska og Yukon i Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge, men forekomst på Varangerhalvøya i Finnmark kan ikke utelukkes.

Unge stadier

Larvens vertsplante ukjent.

Flyvetid

Juli - primo august.

Økologi

På gressbevokst tundra nær kysten. Hannen flyr om dagen, hunnen kan sannsynligvis ikke fly.