Vingespenn

32-40 mm.

Totalutbredelse

Nordlige deler av Mellom-Europa og østlige deler av Norden. Østover til Mongolia, Tibet, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Funnet i perioden 1860-1911 på flere lokaliteter i det nordlige Oppland. På tross av iherdig innsamling i området gjennom mange år, er den ikke gjenfunnet. Nærmest oss finnes den på Öland og Gotland på den svenske østkysten, og i Finland.

Unge stadier

Larven lever på røttene av ulike urter.

Flyvetid

Medio juli - primo august.

Økologi

På tørre steder som lyngheier og sandområder.