Vingespenn

39-45 mm.

Kjennetegn

Spissen av framvingen verken med mørk skygge eller svart plett.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Lilleasia, Kaukasus og Irak. Introdusert til Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig langs kysten fra Oslofjorden til Agdenes i Sør-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter, busker og løvtrær.

Flyvetid

Medio juli - primo september.

Økologi

I ulike åpne biotoper.