Vingespenn

42-47 mm.

Kjennetegn

Framvinge med svart rotstrek.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Afghanistan, Nord-India, Kina, Sibir, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Sjelden på Sørlandet og Østlandet.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Ultimo juli - september.

Økologi

På tørre steder, gjerne på sand.