Vingespenn

34-39 mm.

Totalutbredelse

Den nordlige delen av Eurasia, inklusive Nord-Afrika. Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig nord til Helgeland i Nordland. Hyppigheten svinger fra år til år.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter, busker og løvtrær.

Flyvetid

Juli - september.

Økologi

I åpent terreng, gjerne ved dyrket mark.