Vingespenn

37-45 mm.

Totalutbredelse

Europa bortsett fra lengst i sør og nord. Kaukasus, Sentral-Asia, mot øst til Kina, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Rana i Nordland.

Unge stadier

Larven lever før overvintringen på ulike urter, etter overvintringen på busker av løvtrær og Rubus-arter (bjørnebær og bringebær).

Flyvetid

Ultimo juni - medio august.

Økologi

I løv- og blandingsskog.