Vingespenn

37-43 mm.

Totalutbredelse

Europa, Mongolia, Tibet, Kina, Korea og Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Snåsa i Nord-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter. Nattaktiv, skjuler seg i jorda om dagen.

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

I ulike biotoper, men særlig der det er åpent, ofte ved dyrket mark.