Vingespenn

28-32 mm.

Totalutbredelse

Europa og østover gjennom hele den nordlige delen av Asia. Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Rana i Nordland.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Juni - primo september.

Økologi

Både på åpne steder og i skog.