Vingespenn

38-44 mm.

Totalutbredelse

Europa og Lilleasia, østover til Tibet, Nepal og sentrale deler av Kina og Sibir.

Utbredelse i Norge

Lokalt ikke sjelden på Østlandet nord til sørenden av Mjøsa. Arten er relativt ny i Norge, første gang funnet i 1968. Hyppigheten svinger.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter og busker.

Flyvetid

August - medio september.

Økologi

På relativt tørre og åpne steder.