Vingespenn

40-44 mm.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Lilleasia, Kaukasus, Libanon, østover til det sentrale Sibir.

Utbredelse i Norge

Lokal og sjelden nord til Trondheimsfjorden.

Unge stadier

Unge stadier er dårlig kjent. Larven lever sannsynligvis på ulike urter.

Flyvetid

August - primo september.

Økologi

På sandete steder.