Vingespenn

25-33 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa og nordlige deler av Sibir, samt nordlige deler av Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Sjelden i høyfjellet i Jotunheimen og Dovre. I Nord-Norge kjent fra Saltdalen i Nordland, Bardu i Troms, og spredt i Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på mjelt (Astragalus).

Flyvetid

Ultimo juni - primo august.

Økologi

På grusplatåer og steinete steder over tregrensen. Dagaktiv, oppsøker blomster, gjerne fjellsmelle.