Vingespenn

26-34 mm.

Kjennetegn

Svært lik mørkt nellikfly, men mindre. Hunnen har tydelig kortere eggleggingsrør enn mørkt nellikfly.

Totalutbredelse

Østlige deler av Europa, vest til Midt-Sverige, den polsk-tyske grense og Adriaterhavet. Denne og H. bicruris overlapper i Øst-Sverige og i et smalt belte midt gjennom Europa. Utenfor Europa strekker utbredelsen seg til Midt-Østen og Mongolia.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge, men kan muligens dukke opp på Østlandet.

Unge stadier

Larven lever på frøene av rød jonsokblom, av og til på andre smelle-arter (Silene).

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

På enger og lysninger.