Vingespenn

40-43 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus, mot øst til Kina og Japan.

Utbredelse i Norge

Bare funnet i tre eksemplarer på Sørlandskysten: Arendal 2004 og 2006, Kristiansand 2007.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær og busker.

Flyvetid

Medio april - medio mai.

Økologi

I løvskog, særlig med bøk.