Vingespenn

37-43 mm.

Totalutbredelse

Europa og Lilleasia, mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til den sørlige delen av Nordland.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær og busker.

Flyvetid

April - mai.

Økologi

Overalt der det er løvskog eller kratt.