Vingespenn

41-52 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og østover til Sentral-Asia.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig til Sunnmøre. Lokal og sjelden på indre deler av Østlandet.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter, busker og løvtrær.

Flyvetid

Medio juni - medio august.

Økologi

I løv- og blandingsskog.