Vingespenn

21-29 mm.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Midt-Østen, og østover til Kina, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Etablert i Kristiansand i Vest-Agder, der den er påvist flere steder i byen. I senere år også påvist andre steder langs Sørlandskysten nord til Arendal.

Unge stadier

Larven lever på frøene av kartusianernellik og andre nelliker i slekten Dianthus. Også angitt fra smelle (Silene).

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

Opprinnelig en steppeart, men i Norge knyttet til hager hvor det dyrkes nellik-arter.