Vingespenn

24-28 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus der den er flekkvis utbredt i høyereliggende områder. Mot øst til Transbajkal og Yakutia i Sibir. Mangler i store deler av Sør- og Vest-Europa.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på indre deler av Østlandet. Det foreligger enkeltfunn fra Mandal i Vest-Agder og Røros i Sør-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever før overvintringen i blomstene av rødknapp, etter overvintringen på ulike urter.

Flyvetid

Ultimo juni - medio juli.

Økologi

På enger.