Vingespenn

29-35 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Iran, østover til Sentral-Asia.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet bortsett fra Finnmark, der den kun er funnet i Alta.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter, særlig kurvplanter.

Flyvetid

Juni - medio juli. I høyereliggende strøk medio juli - primo august.

Økologi

I ulike biotoper, også i bjørkebeltet i fjellet.