Vingespenn

33-39 mm.

Totalutbredelse

Europa og østover til Altaj-fjellene i Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Sørlandet og Østlandet.

Unge stadier

Larven lever på gress.

Flyvetid

Medio august - medio september.

Økologi

På ulike åpne biotoper, ofte ved dyrket mark.