Dendronotus lacteus er en storvokst art med smal kropp, og som kan ha stor variasjon i fargemønstre, men er ofte hvit eller lys. Dette gjør at den er vanskelig å skille fra nærstående arter. Den vanligvis lyse arten lever på grunt vann, ofte i tareskogen.

Kjennetegn

Dendronotus lacteus er storvokst og langstrakt, og med smal kropp som kan bli opptil 160 mm lang. Over munnen har den et munnslør med 4–10 utvekster. Rinoforene sitter i en rinoforslire som har 4–6 forgrenede utvekster på kanten, der den fremste og den bakerste utveksten er litt lengre enn de på sidene. Rinoforene er lamellate med 10–14 lameller. Kroppen har opptil 4–8 par gjeller langs kanten på hver side, gjellene er ofte krøllet sammen. Gjellene har lang stilk, de er forgrenet, og noen av disse grenene er igjen forgrenet med korte og butte grener.

Kroppen har ofte en jevn melkehvit matt grunnfarge, med tykk hud som ikke er gjennomskinnelig. Gjeller og rinoforer er tilsvarende. Rødbrune til brune individer finnes, av og til med spraglete pigmentering, gjerne med små brunlige flekker.

Utbredelse

Arten har bred utbredelse i Nord-Atlanteren og i Arktis. Den er funnet langs hele norskekysten, fra grunt vann til større dyp, som oftest mellom 2 til 20 m.

Levesett

Arten lever på grunt vann under fjærenivå og ned til flere hundre meters dyp, men er oftest rapportert fra 5–20 meters dyp i algebeltet og tareskogen. I likhet med nærstående arter, spiser den hydrozoer, og er funnet på en rekke ulike arter blant hydrozoene.

Forvekslingsarter

Tre arter Dendronotus, som alle er vanlige langs kysten, har ytre morfologiske karakterer som overlapper med hverandre; D. frondosus, D. lacteus og D. europaeus. De ytre karakterene som vanligvis brukes til identifikasjon, overlapper så mye at også eksperter på nakensnegler har vanskeligheter med å skille artene i felt, og fra bilder.

Det er mulig å få noe hjelp til identifikasjon fra ytre karaktertrekk, men det er altså viktig å huske at bredden i variasjon er så stor at den overlapper med de to andre artene. Dendronotus frondosus blir ikke større enn 50 mm, mens både D. lacteus og D. europaeus kan bli minst dobbelt så store. Hos D. europaeus er de andre og tredje forgreningene på gjellene lange og spisse, arten ser mer buskete ut. Den storvokste D. lacteus er hovedsakelig lys i fargen med en ikke gjennomsiktig hud, og har korte og butte forgreninger på gjellene. D. frondosus har oftest brunspraglete pigmentering, og har gjennomskinnelig hud. Det er all grunn til å være forsiktig med å sette navn på disse artene når vi finner individer.

Etymologi

Slektsnavnet Dendronotus har opphav i gresk, der dendros betyr trær og notus betyr rygg. Det viser til de treaktige forgrenede gjellene på ryggen.

Artsnavnet lacteus kommer fra latin og betyr melkeaktig eller melkehvit, og viser til fargen på den ofte typiske utseende formen. 

Kommentarer

Arten er en gammel kjenning fra litteraturen, men ble tidlig synonymisert med D. frondosus. Senere har den vært avvekslende benyttet som eget navn og som synonym for D. frondosus. Den ble rebeskrevet etter analyser av genetikk som viste at den var forskjellig fra D. frondosus, og er nylig revidert i forbindelse med beskrivelse av D. europaeus og revisjon av D. frondosus. De tre artene er svært like og overlapper i ytre morfologi, de er forvekslingsarter. Indre anatomi og genetikk viser derimot tydelig at det er tre adskilte arter.

Kilder

Korshunova T, Bakken T, Grøtan VV, Johnson KB, Lundin K og Martynov A (2020). A synoptic review of the family Dendronotidae (Mollusca: Nudibranchia): a multilevel organismal diversity approach. Contributions to Zoology 90: 93–153. doi.org/10.1163/18759866-BJA10014

Korshunova T, Martynov A, Bakken T og Picton B (2017). External diversity is restrained by internal conservatism: New nudibranch mollusc contributes to the cryptic species problem. Zoologica Scripta 46(6): 683–692. https://doi.org/10.1111/zsc.12253

Thollesson M (1998). Discrimination of two Dendronotus species by allozyme electrophoresis and the reinstatement of Dendronotus lacteus (Thompson, 1840) (Nudibranchia, Dendronotoidea). Zoologica Scripta 27(3): 189–195. https://doi.org/doi:10.1111/j.1463-6409.1998.tb00436.x

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Dendronotus lacteus (W. Thompson, 1840). www.artsdatabanken.no/Pages/326003. Nedlastet <dag/måned/år>