Bilde hentet fra den originale beskrivelsen av underarten.

Dendronotus arcticus gartensis har tydelige gule pigmentflekker på ryggen og gjellene, og flekkvis brun pigmentering ryggen.

Kjennetegn

Dendronotus arcticus gartensis har en litt bred kropp og kan bli opptil 40 mm lang. Over munnen har den et munnslør med 5–8 forgrenede utvekster. Rinoforene sitter i en lang rinoforslire som har 7 forgrenede utvekster på kanten. Rinoforene er lamellate med 10–13 lameller. Kroppen har opptil 6 par gjeller langs kanten på ryggen. Gjellene har relativt kort stilk og er tynne og spisse mot tuppen, de er forgrenet og disse forgreningene er igjen forgrenet med korte spisser.

Kroppen er delvis gjennomskinnelig hvit til gråhvit. Over ryggen og på sidene er det spredte pigmentflekker med skarp gulfarge, og små flekker med brun eller brunfiolette markeringer. Tilsvarende brun eller brunfiolett farge er tydelig i inne i gjellene. Mot tuppen av gjellene er det store felt med gul pigmentering.

Dendronotus a. gartensis fra Galgeneset ved Rissa i Trøndelag. Bildet ble tatt i 1999, da det aller meste av Dendronotus i våre farvann ble puttet inn under artsbegrepet frondosus

Utbredelse

Arten er foreløpig bare funnet i Trondheimsfjorden. Etter at den ble beskrevet er det fra både nye og eldre funn, identifisert fra bilder, kjent at den er funnet i hele Trondheimsfjorden.

Levesett

Dendronotus a. gartensis finnes på hardbunn, vanligvis på rundt 25 meters dyp. Den er assosiert med hydrozoer, og spiser ifølge den originale beskrivelsen muligens på Abietinaria abietina.

Foreløpig er lite kjent om artens reproduksjon. Den relativt smale eggstrengen legges i en bølgete klase, og er svakt rosa i fargen.

Arten har brunlige eller fiolette markeringer eller flekker på ryggen – ikke linjer. 

Kommentarer

Arten er ganske lik Dendronotus yrjargul men skiller seg tydelig fra D. yrjargul både i morfologi og genetisk. Derimot er den nært beslektet med D. arcticus arcticus og kan ikke skilles fra den genetisk, men den er svært tydelig forskjellig fra D. arcticus arcticus i ytre (og indre) morfologi. Det er grunnen til at den er beskrevet som underart og ikke art. D. arcticus arcticus finnes ikke i norske farvann.

Arten er nylig beskrevet. Dermed er kunnskap om utbredelse og økologi foreløpig begrenset.

Forvekslingsarter

Dendronotus a. gartensis er mest lik D. yrjargul og kan forveksles med denne. Vi kan skille gartensis fra yrjargul ved at gartensis har opptil 13 lameller på rinoforene, mens yrjargul har opptil 30 lameller. På ytre pigmentering har yrjargul to tydelige brune parallelle linjer på ryggen fra hodet til halen, og kanten på foten har tydelige brune linjer. Hos gartensis er det brunlige eller fiolette markeringer eller flekker på ryggen, og den mangler linjer med pigmenter langs kanten på foten.

Etymologi

Slektsnavnet Dendronotus har opphav i gresk, der ordene dendros betyr trær og notus betyr rygg. Det viser til de treaktige forgrenede gjellene på ryggen.

Artsnavnet arcticus er gitt på grunn av artens arktiske utbredelse, mens underarten gartensis har fått sitt navn etter øya Garten i Ørland kommune der den ble funnet av Viktor V. Grøtan i 2020.

YouTube video: Film av Dendronotus arcticus gartensis

I denne videoen er arten bare omtalt som «Dendronotus frondosus spesial» – den er filmet flere år før Dendronotus artcticus gartensis ble beskrevet som en egen underart. 

Kilder

Bakken T (2023). To nye arter Dendronotus fra Norge. https://www.ntnu.no/blogger/nakensnegler/2023/04/04/to-nye-arter-dendronotus-fra-norge/ Hentet 24. april 2023.

Korshunova T, Grøtan VV, Johnson KB, Bakken T, Picton BE og Martynov A (2003). Similar ones are not related and vice versa - new Dendronotus taxa (Nudibranchia: Dendronotidae) from the North Atlantic Ocean provide a platform for discussion of global marine biodiversity patterns. Diversity 15(4): 504. https://doi.org/10.3390/d15040504

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Dendronotus arcticus gartensis Korshunova, Grøtan, Johnson, Bakken, Picton & Martynov, 2023. www.artsdatabanken.no/Pages/343056. Nedlastet <dag/måned/år>.