Grønnhops er en kraftig hoppekreps, rigtignok noe mindre enn giganthops. Den er funnet spredt over hele landet fra havnivå og opp i høyfjellet, men er vanligst i små næringsrike dammer i lavlandet.

Nøkkelkarakterer

Grønnhops Megacyclops viridis er mindre enn giganthops M. gigas, som er en av to arter tilhørende slekten i Norge. Megacyclops sp. er kraftigere bygget enn artene innen slekten Cyclops, og utseendet til det siste benparet (p5) gjør det lett å skille mellom disse to slektene. Grønnhops skilles fra slektningen giganthops Megacyclops gigas på lengden til den innerste børsten på halevedhenget. Hos grønnhops er denne lengre enn hos giganthops når vi sammenligner med den ytre børsten. I tillegg er halevedhengene kortere hos grønnhops. Fargen varierer oftest mellom olivengrønt og blågrønt.

Hunn: Lengde 1,2–1,3 mm

Hann: Lengde 1,0 mm

Økologi og utbredelse

Grønnhops er omtrent like vanlig som giganthops (13,3 %) og er funnet spredt over hele landet fra havnivå og opp i høyfjellet. I motsetning til giganthops, som forekommer med høyest frekvens i høyfjellet, er sjansen til å påtreffe grønnhops størst i lokaliteter under 300 moh. Liksom giganthops fins den i vann av alle størrelser, men er vanligst i dammer <0.1 ha. Grønnhops er tolerant når det gjelder pH (4,5–9,9) og fins like gjerne i elektrolyttfattig som elektrolyttrikt vann, selv om den er mest vanlig i sistnevnte lokaliteter.

  pH
  Vitenskapelig navn < 4,5 4,5 - 4,9 5,0 - 5,4 5,5 - 5,9 6,0 - 6,4 6,5 - 7,0 7,0 - 7,4 > 7,5
  0 9,9 11,7 13,1 18,5 13,8 12,4 19
  Ledningsevne (m S/m)|Conductivity (m S/m)
  Vitenskapelig navn < 1,0 1,0 - 1,4 1,5 - 1,9 2,0 - 2,9 3,0 - 3,9 4,0 - 4,9 5,0 - 6,9 7,0 - 9,9 > 10,0
  5,5 7,1 8 11,7 10,7 12,3 11,8 25 30,4
  Innsjøareal (da)|Surface area (da)
  Vitenskapelig navn < 0,01 0,01 - 0,09 0,1 - 0,9 1,0 - 9,9 10,0 - 99 100 - 999 > 1000
  17,6 23,9 9,1 12 10,8 15,6 19,6
  Høyde over havet (moh.)|Elevation (m a.s.l.)
  Vitenskapelig navn < 100 100-299 300-499 500-699 700-999 >1000
  15 22,7 8,2 5,1 4,8 6,7

Forvekslingsarter