Hos korthalehops er de to bakkroppsvedhengene korte, omtrent to ganger så lange som brede, og er ikke behåret. Denne strandlevende hoppekrepsen er vanlig i hele landet og fins i alle typer av ferskvann.

Nøkkelkarakterer

Brystsegmentet til korthalehops Macrocyclops albidus har en oval form med det bredeste partiet noe i forkant av midten. Det siste benparet gjør det lett å skille Macrocyclops sp. fra andre cyclopoide hoppekreps på grunn av den lange børsten på siste segment. Sammenlignet med mørkkorthalehops Macrocyclops fuscus, er bakkroppen slankere. De to bakkroppsvedhengene er korte, omtrent to ganger så lange som brede. Innsiden av bakkropsvedhengene er til forskjell fra mørkkorthalehops ikke behåret. Det fremre antenneparet har 17 ledd og rekker bak til 3. brystsegment. Det ytterste leddet har en glatt overflate. Korthalehops har en gulaktig grå farge med varierende innslag av olivengrønn farge.

Hunn: Lengde 1,7–2,5 mm

Hann: Lengde 1,0–1,3 mm

Økologi og utbredelse

Korthalehops er en strandlevende griper/predator som er funnet i ca 1/3 av lokalitetene. Den er funnet i hele Norge fra havnivå og opp til 1444 moh. Likedes er den funnet i alle typer av ferskvann og er tolerant med hensyn til surhetsgrad og vannets elektrolyttinhold med størst sannsynlighet for å bli funnet ved økende pH og ledningsevne.

Forvekslingsarter