Halen og den bakerste delen av antennene til dverghops har en vakker gyldengul eller oransje farge. Dette er vår minste hoppekreps som trives best i nøytrale, næringsrike lavlandslokaliteter. 

Nøkkelkarakterer

Dverghops Cryptocyclops bicolor er den eneste arten i Norge tilhørende slekten Cryptocyclops og er den minste av de cyclopoide hoppekrepsene. Den kan minne om skrevehops Microcyclops varicans ved at den har en relativt kort og kraftig kropp. Hos begge disse artene er sidebørsten festet nær enden av det relativt korte halevedhenget. Det siste beinparet (p5) er redusert hos tofargehops sammenlignet med hos skrevehops. Antennene hos de to artene har respektive 11 (tofargehops ) og 12 segmenter (skrevehops). Fargen er heller eiendommelig, mens den fremre delen av dyret er nærmest fargeløs, har bakkroppsvedhenget og den bakerste delen av antennene en vakker gyldengul eller oransje farge.

Hunn: Lengde 0,6–0,8 mm

Hann: Lengde 0,5 mm

Økologi og utbredelse

G.O. Sars fant dverghops i små vegetasjonsrike dammer i Oslo. I dag er den funnet i ca 3 % av vannforekomstene i Norge, og med unntak av to funn, er alle fra den sør/sørøstlige delen av landet. De fleste funnene er gjort i nøytrale, næringsrike lavlandslokaliteter. Arten er på grunn av størrelsen sannsynligvis blitt oversett og er dermed underrepresentert i datagrunnlaget.

Forvekslingsarter