Vingehops, der de to siste brystsegmentene har utseendet til en vinge, er den vanligste pelagiske hoppekrepsen i Norge. Den viser en utrolig variasjon i livssyklus og fins langt opp i høyfjellet.

Nøkkelkarakterer

På grunn av sitt utseende kan vingehops Cyclops scutifer lett skilles fra de øvrige Cyclops-artene på grunn av formen til de to siste brystsegmentene som har utseende av en vinge. Et annet sikkert kriterium som skiller arten fra de øvrige i slekten er de to børstene som sitter festen ved basissegmentet til det 4. beinparet, som er mye kraftigere hos vingehops. Vingehops er vanligvis helt gjennomsiktig og fargeløs, men i noen tilfeller vises en vakker smaragdgrønn eller rød farge.

Hunn: Lengde 0,9–1,6 mm

Hann: Lengde 0,8–1,0 mm

Økologi og utbredelse

Vingehops er den vanligste pelagiske hoppekrepsen i Norge og er funnet i 59 % av innsjøene. Den er like vanlig ved havnivå som i høyfjellet, og er den eneste arten som ble funnet i en innsjø 1835 moh. Den er sjelden i små næringsrike vannforekomster og det er størst sjanse for å finne den i vann >1 ha. Arten er moderat forsuringsfølsom og vanligst ved pH 5,0–7,5. Den er vår best undersøkte art, og viser en utrolig variasjon i livssyklus. Den kan ha ettårig livssyklus med eller uten diapause i sedimentet. I store høyfjellssjøer har den to- til treårig livssyklus. Den vanligste type livssyklus er trolig en kombinasjon av ett- og toårig livssyklus uten diapause.

  pH
  Vitenskapelig navn < 4,5 4,5 - 4,9 5,0 - 5,4 5,5 - 5,9 6,0 - 6,4 6,5 - 7,0 7,0 - 7,4 > 7,5
  30,2 39,5 52,5 67,3 62,5 61,9 67,7 53,9
  Ledningsevne (m S/m)|Conductivity (m S/m)
  Vitenskapelig navn < 1,0 1,0 - 1,4 1,5 - 1,9 2,0 - 2,9 3,0 - 3,9 4,0 - 4,9 5,0 - 6,9 7,0 - 9,9 > 10,0
  59 61,2 65,7 72,4 72,2 75,4 71,4 59,5 35,6
  Innsjøareal (da)|Surface area (da)
  Vitenskapelig navn < 0,01 0,01 - 0,09 0,1 - 0,9 1,0 - 9,9 10,0 - 99 100 - 999 > 1000
  0 2 23,1 55,3 72,5 67,2 56,3
  Høyde over havet (moh.)|Elevation (m a.s.l.)
  Vitenskapelig navn < 100 100-299 300-499 500-699 700-999 >1000
  54 53,8 73,8 67,1 64,9 46,9

Forvekslingsarter